Projekt budynku wielorodzinnego: Śląsk, Tychy, AL. Piłsudskiego: Plan-Architekci.pl

piłsudskiego

budynki wielorodzinne

Teren istniejący

Działki przeznaczone pod inwestycję znajdują się w centrum miasta, na niezagospodarowanym kwartale, w otoczeniu zabudowy śródmiejskiej, stanowiącej część jednostki urbanistycznej z przełomu lat '70-tych i '80-tych ubiegłego wieku.

Teren o mocno wydłużonym kształcie, szerokości 26-28 m i długości163 – 171 m rozpościera się od drogi osiedlowej biegnącej wzdłuż Al. Piłsudskiego po stronie południowej do ciągu spacerowo-rekreacyjnego przebiegającego przez całą długość osiedla na północnym końcu. Poziom terenu na końcu południowym i północnym jest ten sam, natomiast w części środkowej jest obniżony o ok. 1,5 m.

 

Projektowana zabudowa i zagospodarowanie terenu

Ważnymi czynnikami, jakie miały wpływ na ukształtowanie zabudowy i terenu były: kształt i wymiary działki, jej orientacja w stosunku do stron świata, planowana wysokość zabudowy oraz związane z nią wymogi ochrony przeciwpożarowej, a także planowana zabudowa na działce sąsiedniej.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z niewielkiej szerokości terenu oraz koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, zdecydowano się na jednostronny, galeriowy układ mieszkań. Pokoje oraz ogródki umieszczono od strony zachodniej, sąsiadującej z niezabudowanym terenem, natomiast od strony planowanej zabudowy sąsiedniej zlokalizowano trakt pieszojezdny z pasem postojowym, do którego przylegają otwarte galerie. Pozwoliło to na uzyskanie możliwie największej przestrzeni pomiędzy mającą powstać nową zabudową.

 

Budynki i mieszkania

Zaprojektowano dwa powtarzalne budynki o sześciu kondygnacjach nadziemnych z podziemnymi halami garażowymi. Każdy z budynków mieści 42 mieszkania - 30 dwupokojowych, 8 trzypokojowych, 4 czteropokojowe. Mieszkania dwupokojowe zajmują główna część korpusu każdego z budynków, trzy- i czteropokojowe znajdują się przy elewacjach szczytowych. Na każdej kondygnacji zlokalizowano 7 mieszkań dostępnych z otwartej galerii, przy której zlokalizowano również komórki lokatorskie. Każdy budynek posiada centralnie zlokalizowana klatkę schodową z windą osobowo-towarową. Trzon schodowo-windowy jest lekko oderwany od głównej bryły, tak aby główny ruch pionowy mieszkańców nie ingerował w przestrzeń każdej z galerii, stanowiących strefę półprywatną.

Wszystkie mieszkania posiadają obszerne, zapewniające prywatność loggie, mieszkania położone na parterze dodatkowo posiadają ogródki i tarasy naziemne.

Pod budynkami znajdują się hale garażowe, każda po 39 miejsc parkingowych, ze wspólną zadaszoną pochylnią usytuowaną w centralnej, lekko obniżonej części terenu. Na terenie oraz przy pobliskiej drodze gminnej zaprojektowano ogólnodostępne miejsca parkingowe, których łączna liczba gwarantuje, wraz z parkingiem podziemnym, 1.5 miejsca parkingowego przypadającego na każde mieszkanie.

W północnej części terenu, przy ciągu spacerowym zaprojektowano ogólnodostępny plac zabaw.

 

 

Forma architektoniczna

Każdy z budynków posiada bryłę złożoną z głównego trzonu oraz wieży klatki schodowej. Trzon główny to wydłużony prostopadłościan o proporcjach horyzontalnych, z wycofaniem w strefie parteru oraz III piętra. Od strony zachodniej jest on mocno sperforowany otworami loggii tworzącymi naprzemienny rytm, od strony wschodniej bryła jest wydrążona poprzez układ komórek i znajdujących się za nimi galerii. Wieża klatki schodowej stanowi element przeciwstawny do głównego poziomego kierunku dominującego na elewacjach.

Wycofania w bryle głównej oraz wieżę zaprojektowano w kolorze szarym, kontrastującym z bielą pokrywającą największą powierzchnię budynku.

Projektowane budynki nawiązują skalą, gabarytami oraz proporcjami i kierunkiem usytuowania do istniejącej zabudowy sąsiadującej.

 

>>> zdjęcia z realizacji

lokalizacja

Tychy, Al. Piłsudskiego 63, 63A

 

inwestor

P.B.O. Trojan Sp. z o.o.

 

autorzy

arch. Aleksander Zawiślak

arch. Michał Kanclerz

 

współpraca

inż. Krzysztof Lelit

inż. Adam Głowacz

inż. Szymon Paruch

 

data projektu

2016

 

data realizacji

2017 -

 

powierzchnia użytkowa

7 371 m2

 

powierzchnia terenu

4 432 m2

 

liczba mieszkań

84

 

 

garaż podziemny
parter
1p / 5p
2p/4p
3 p

Skontaktuj się

z architektem

Regulamin plików cookies