Projekt budynku szkoły: Plan-Architekci.pl

rozbudowa zespołu szkół

Koszęcin Sobieskiego

Projekt polegał na rozbudowie i nadbudowie istniejącego zespołu szkół w Koszecinie na potrzeby klas nauczania początkowego

Należało również rozwiązać istniejące w budynku bariery architektoniczne oraz niedobór węzłów sanitarnych

 

Budynek szkoły w Koszęcinie jest w rzeczywistości zespołem budynków powstałych w różnym czasie

Zasadnicza bryła wraz z małą salą gimnastyczną powstały w latach 30-tych XX w.

W późniejszym okresie szkoła została rozbudowana o budynek gimnazjum oraz salę sportową

W roku 2010 miała miejsce termomodernizacja, która zatarła oryginalne cechy stylistyczne pierwotnego budynku, narzucając zupełnie obcą, agresywną kolorystykę i wprowadzając nieistniejące wcześniej detale

 

Obowiązujący plan miejscowy nie pozostawiał wiele możliwości na lokalizację nowej kubatury, ponieważ linię zabudowy od strony dwóch ulic, przy których usytuowany jest zespół, ustalono jako nieprzekraczalną

W tej sytuacji zaproponowano zabudowę narożnika na przedłużeniu głównego korpusu szkoły oraz skrzydła mieszczącego małą salę gimnastyczną

 

Dużą trudność stanowiła kwestia wpisania nowej kubatury w jarmarkową kolorystykę elewacji

Pierwotna bryła szkoły z lat trzydziestych XX w., z uwagi na kompozycję opartą o osiowość i symetrię, nie pozwalała na kontynuację formy

Dlatego zdecydowano się na formę inną, nienawiązującą do istniejącej, za to podporządkowaną funkcji - zaprojektowano długie poziome pasy okien zapewniające odpowiednią ilość światła przy niekorzystnej dla pomieszczeń dydaktycznych orientacji - północnej i zachodniej

Aby dodatkowo doświetlić położone głębiej hole komunikacyjne, w klasach zastosowano drzwi z naświetlami górnymi sięgającymi sufitu

 

Nowa część szkoły mieści:

- hol wejściowy, szatnię, świetlicę - w poziomie podwyższonego parteru

- dwie sale lekcyjne z aneksami rekreacyjno-wypoczynkowymi, węzeł sanitarny - na piętrze

Poziomy kondygnacji w części nowej zostały przesunięte w stosunku do części starej o pół kondygnacji, dzięki czemu połączenie komunikacyjne ze starą częścią odbywa się na trzech poziomach - pogrążonego parteru, parteru wysokiego oraz piętra

Problem dostępności dla osób poruszających się na wózkach rozwiązano, lokalizując windę na styku części nowej i starej, z obustronnym dostępem i rozlokowaniem przystanków co pół piętra

 

 

lokalizacja

Koszęcin, ul. Sobieskiego

 

inwestor

Gmina Koszęcin

 

autorzy

arch. Aleksander Zawiślak

arch. Michał Kanclerz

 

współpraca

inż. Michał Folga

tech. Kazimierz Peśla

inż. Adam Głowacz

inż. Tomasz Sierociński

 

data projektu

2014

 

data realizacji

2016 - 2017

 

powierzchnia użytkowa

483 m2

 

 

projekt szkoły, szkoła w koszęcinie, rozbudowa szkoły, projekt śląsk, architekt śląsk
projekt szkoły, szkoła w koszęcinie, rozbudowa szkoły, projekt śląsk, architekt śląsk
projekt szkoły, szkoła w koszęcinie, rozbudowa szkoły, projekt śląsk, architekt śląsk
projekt szkoły, szkoła w koszęcinie, rozbudowa szkoły, projekt śląsk, architekt śląsk
projekt szkoły, szkoła w koszęcinie, rozbudowa szkoły, projekt śląsk, architekt śląsk
projekt szkoły, szkoła w koszęcinie, rozbudowa szkoły, projekt śląsk, architekt śląsk
projekt szkoły, szkoła w koszęcinie, rozbudowa szkoły, projekt śląsk, architekt śląsk
projekt szkoły, szkoła w koszęcinie, rozbudowa szkoły, projekt śląsk, architekt śląsk
projekt szkoły, szkoła w koszęcinie, rozbudowa szkoły, projekt śląsk, architekt śląsk
projekt szkoły, szkoła w koszęcinie, rozbudowa szkoły, projekt śląsk, architekt śląsk
projekt szkoły, szkoła w koszęcinie, rozbudowa szkoły, projekt śląsk, architekt śląsk
projekt szkoły, szkoła w koszęcinie, rozbudowa szkoły, projekt śląsk, architekt śląsk

Skontaktuj się

z architektem

Regulamin plików cookies