Projekt Ośrodka szkolno-wychowawczego

sosw oświęcim olszewskiego

projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) w Oświęcimiu miał za zadanie zaproponowanie rozwiązań, które umożliwiłyby realizację nowoczesnego obiektu przystosowanego do wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnością

 

Zespół budynków, składających się na ośrodek, mieści następujące jednostki funkcjonalne:

część A - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Szkolna Strefa Ciszy, Wczesne Wspomaganie Rozwoju

część B - pomieszczenia wspólne (hol główny, aula, stołówka, biblioteka), internat, pomieszczenia administracji i personelu

część C - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Przysposabiająca Do Pracy (ZSZ, ULO, SPDP)

część D - część sportowa (sale gimnastyczne, basen, zespoły szatniowe)

część E – przedszkole

część F – podziemie mieszczące pomieszczenia personelu pomocniczego, magazyny, archiwum

 

Części A, C oraz E mieszczące głównie funkcje dydaktyczne zostały zorganizowane w zabudowie parterowej atrialnej. Zlokalizowane tam klasy i pracownie są grupowane w podstrefach funkcjonalnych wokół własnych wewnętrznych dziedzińców, które stanowią dodatkową bezpieczną przestrzeń dydaktyczną i rekreacyjną na świeżym powietrzu

Atrialna zabudowa parterowa pozwala na ukształtowanie sal oświetlonych dwukierunkowo naturalnym światłem rozproszonym, co ma szczególne znaczenie w przypadku zmiennej aranżacji klas i pracowni. Dodatkowo pozwala na naturalne przewietrzanie pomieszczeń klasowych

 

Część B stanowi centralną bryłę zespołu, rozdzielającą Szkołę Podstawową i Gimnazjum od ZSZ, ULO i SPDP. Mieści ona funkcje wspólne na parterze oraz administrację i internat na piętrze. Również posiada wewnętrzne atria, do których przylegają min. stołówka i biblioteka na parterze oraz pokoje internatu na piętrze. Znajdujący się w części B podłużny hol główny stanowi łącznik komunikacyjny pomiędzy pozostałymi budynkami

 

Część D zlokalizowana między budynkami B, C i E mieści funkcje sportowe – basen z niecką o wymiarach 6x12 m oraz salki gimnastyczne z węzłem szatniowo-sanitarnym na parterze a także duża sala gimnastyczna na piętrze.

 

Część F stanowiąca podziemie posiada osobne wejście i dojazd od strony zachodniej. Mieszczą się tam pomieszczenia personelu pomocniczego i technicznego (kucharki, kierowcy, konserwator) oraz pomieszczenia techniczne, magazyny i archiwum główne. Znajdują się tam również garaże dla samochodów osobowych i technicznych

lokalizacja

Oświęcim, ul. Olszewskiego

 

inwestor

Powiat Oświęcimski

 

autorzy

arch. Aleksander Zawiślak

 

 

data projektu

2016

 

powierzchnia użytkowa

17 159 m2

 

powierzchnia terenu

29 607 m2

 

 

Skontaktuj się

z architektem

Regulamin plików cookies