sosw - oświęcim

sosw - oświęcim, ul. obozowa

1 etap - projekt koncepcyjny

Prace przedprojektowe na potrzeby budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Oświęcimiu rozpoczęły się w 2014 r. Powstała wtedy pierwsza koncepcja nowego kompleksu obiektów dydaktycznych zlokalizowanego przy ul. Olszewskiego w Oświęcimiu. Nie doczekała się wtedy realizacji, ale zawarte w niej rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne stały się podstawą do dalszych prac, kiedy w roku 2017 zapadła decyzja o nowej lokalizacji.

Budowa nowego SOSW miała się rozpocząć od zaadaptowania istniejącego budynku Powiatowego Zespołu Szkół Budowlanych, w pobliżu którego działał w tym czasie internat SOSW. Całą inwestycję rozplanowano na trzy etapy:

- w pierwszym etapie w przebudowanym budynku „budowlanki” należało przewidzieć Zasadniczą Szkołę Zawodową, Szkołę Przysposabiającą Do Pracy oraz funkcje administracyjne,

- w kolejnych etapach miały powstać min.: internat, biblioteka, stołówka, strefa wczesnego wspomagania rozwoju, szkoła podstawowa oraz przedszkole.

 

Budynek Zespołu Szkół Budowlanych stanowił klasyczny obiekt dydaktyczny z lat 70-tych ubiegłego wieku – korytarzowy układ pomieszczeń, charakterystyczny równy rytm okien z niesymetrycznymi podziałami, oraz dobudowane skrzydło sali gimnastycznej.

 

Koncepcja zakładała min. przebudowę układu komunikacji wewnętrznej – istniejąca wewnętrzna otwarta klatka schodowa nie spełniłaby wymagań stawianych budynkom tego typu. Zaprojektowano trzy zewnętrzne klatki schodowe oraz dwa dźwigi osobowe. Tam, gdzie było to możliwe, przesunięto korytarz wewnętrzny tak, aby doświetlały go okna, powiększając trakt sal zajęciowych o pomieszczenia pomocnicze z naświetlami górnymi.

Skrzydło sali gimnastycznej przekształcono na zespół kilku mniejszych sal oraz niewielki basen, aby umożliwić w pierwszym etapie funkcjonowania obiektu równoległe prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w mniejszych grupach.

Na ostatniej kondygnacji skrzydła południowego umieszczono większe sale do zajęć nauki zawodu, a także małą aulę z amfiteatralną widownią. W głównym skrzydle przewidziano nadbudowę o jedną kondygnację, na której zlokalizowano funkcje administracyjne oraz sale egzaminacyjne hotelarskie i gastronomiczne.

 

W bryle budynku zaznaczono części nowoprojektowane poprzez wykończenie ich arkuszami blachy cortenowskiej, pokrywającej się pod wpływem działania warunków atmosferycznych stałą warstwą rdzy, chroniącej przed dalszą korozją. Pozostała, zasadnicza część bryły została zaprojektowana jako biały korpus, kontrastujący z czerwono-brązową blachą oraz ciemnymi oknami. Rdzawy kolor nawiązuje do ceglanych fragmentów elewacji sąsiedniego budynku mieszczącego internat, a przeznaczonego w trzecim etapie do adaptacji na szkołę podstawową.

 

lokalizacja

Oświęcim ul. Obozowa

 

inwestor

Powiat Oświęcimski

 

autorzy

arch. Aleksander Zawiślak

 

data projektu

2017

 

data realizacji

2018 - 2020

 

powierzchnia użytkowa

4 457 m2

 

powierzchnia terenu

29 115 m2

 

sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie
sosw, oświęcim, corten, elewacja z blachy, specjalny ośrodek, szkoła specjalna, nowoczesna szkoła, architekci śląsk, architekci małopolskie

Skontaktuj się

z architektem

Regulamin plików cookies